Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Mskvanenape/güzel sözler*

Lazuri Nena/Lazca

1. Nak1o nena giçkin hek1o k1oçi re; mara nananena va giçkin na çkar mutu va re!

2. Ğormotis muk na megçu nenaten up1aramitare!

3. Ğormotik na megçu nananena up1aramitare!

4. Nananena gondinina, titi gondineri ğiğun!

5. Nananena va goindinen!

6. Nena gurişi nek1na ren!

7. N3as tude iri xolo Ğormotişi xes ren!

8. Didi ren Ğormotişi menceli!

9. Guronis Ğormotik muşvels!

10. Var giçkinna, k1itxi, okitxu oncğore va ren!

11. K1itxi do goçkinas!

12. Na uçkink, ikoms, na var uçkink, digurams!

13. Çku bç1arit, tkva ik1itxomt, tkva ç1arit do hentepek ik1itxan

14. Gori do koz1irom!

15. Oç1aru giçkit1as do noşkeriten ç1ari!

16. Nana skannis oromna, xark1iş nanas mo ogor!

17. Handğaneri ndğas ugurapoba irişen didi mt1eri çkuni ren!

18. Babaşi nenapeşi jin oxtimu unon!

19. Nosi tomas va ren, tis ren!

20.Nosişeni gza ar ren!

21. Kudi mcveşi na uğuns, guri ağani va aven!

22. Coxok k1oçi var, k1oçik coxo omskvams!

23. Artik1artişa mumkyuoba na ikoms bereşi bereti mumkyuri iven!

24. Ar k1oçis na ağoden şei, mteli koçopesti ağoden!

25. K1ai k1oçişi nena gyari ren 31k1aritia.

26. K1oçi k1oçişeni ç1ami ren!

27. K1oçişi memşvelale xolo k1oçi ren!

28. Dido osinapu noşkeri ren!

29. Ç1ut1a osinapu okro ren!

30. Çkvaşi dulya mo ak1ater!

31. Kianas nosi na uğun k1oçik, dulya muşi xe muşite vas!

32. Markvali skani si getaxi!

33. Xamik ar k1oçi ilu, nenak vitoşi!

34. K1ibiri nenaşi kila ren!

35. 31k1arişen gamaoneri çxomis daçxurişen var aşkurinen!

36. Çxomi k1udeliten var açopen!

37. Mençxome oncire muşis va ğurun!

38. Mencxomeşi oxorca, şira, para so z1iras!

39. Lo3a nenaten xociti inç1valen!

40. Lo3a nena ç1ami ren!

41. Mt1eri manebra va iven!

42. Mt1eris mt1eroba unon do manebras manebroba!

43. Markvalişen gamaxtimerik markvali skums!

44. Mgerişi mgeri iven, mtutişi mtuti!

45. Ora muşis ğurati k1ai ren!

46. Ordo mtelişei k1ai ren, ğuraşi meti!

47. Uça pucisti kçe mja uğun!

48. Oxorişi gza pucisti uçkin!

49. P1at1i k1oçişi gyari coğorikti va imxorsya.

50. Tolik mendra z1iroms, nosi umosi mendraya.

51. Ar masariten ğoberi var ixvenen!

52. Ağani okosalek k1ai kosums! 

53. Gzaten na uluns va daç1k1inden!

54. Didi çkvindi giğunnati, k1arta şuras mo aşur!

55. K1arta svas komoloba var iven!

56. Mtelik1ala nena var itkven!

57. Xopas Lazi doğuru, P1olis bgara dodges!

58. Ğuras bğara nomskuns!

59. Ğurelişeni varna kai zop1onan do varna mutu var zop1oğnan!

60. Coğorik baba var içinoms!

61. Guruni do mskveri na var içinoms k1oçi muk ren guruni!

62. K1arta k1oçik1ala ark1aeli nenaten va iğarğalen!

63. K1oma na yulun svas, daçxuri ren!

64. Mskibuk u31k1are va mkums!

65. Ubereli k1oçi k1it1miri iven!

66. Si dibadişi, mintxa doğuru!

67. 31k1arişi k1van3a 31k1arişi gzas t1roxun!

68. Zuğas na işuvus mç1imaşen var aşkurinen!

69. Ç1ut1a var t1aşi, didi var iven!

70. Ar pukurik pukrinora var ikoms!

71. Çkvaşi bergiten ona var ixaçken!

72. Didilepeşi nosi umosi didi ren!

73. Orak miti var çumers!

74. K1arta k1inçi obğe muşişa mulun!

75. Omçviru va giçkinşi, 31k1aris mu gorum?

 

Turkuli Nena / Türkçe

 

1. Kaç tane dil biliyorsan, o kadar insansın, ama anadilini bilmiyorsan hiçbir şey değilsin!

2. Tanrının sana verdiği dil ile konuşacaksın!

3. Tanrının sana verdiği dili, insan kaybettirmesin!

4. Anadilini kaybedersen, kendini de kaybetmiş sayılırsın!

5. Anadil kayıp edilemez!

6. Dil yüreğin kapısıdır!

7. Gökyüzünün altında her şey Tanrının elindedir.

8. Tanrının gücü büyüktür!

9. Tanrı, cesura yardım eder!

10. Bilmiyorsan sor, sormak ayıp değil!

11. Sor ki bilesin!

12. Bilen yapar, bilmeyen öğrenir!

13. Biz yazdık, siz okuyorsunuz, siz yazın, onlar okusun!

14. Ara, bulursun!

15. Yazmayı bil de, kömür ile yaz!

16. Anneni seviyorsan, başkasının annesine küfür etme!

17. Günümüzde en büyük düşmanımız bilgisizliktir!

18. Babanın sözlerinin üzerine gitmek gerekir!

19. Akıl saçta değil baştadır!

20. Akıl için yol birdir!

21. Şapkası eski olanın yüreği yeni olamaz!

22. İsim adamı değil, adam, ismi güzelleştirir!

23. Birbirine nankörlük yapan çocuğun çocuğu da nankör olur!

24. Bir insana olan şey, herkese olur!

25. İyi insanın dili yemektir, su da!

26. İnsan insan için ilaçtır!

27. İnsanın yardımcısı yine insandır!

28. Çok konuşmak kömürdür!

29. Az konuşmak altındır!

30. Başkasının işine karışma!

31. Dünyada aklı olan insan işini eliyle yapsın!

32. Yumurtanı sen kır!

33. Bıçak bir adamı öldürdü, dil binini!

34. Diş, dilin kilididir.

35. Sudan çıkmış balık, ateşten korkmaz!

36. Balık kuyruktan tutulamaz!

37. Balıkçı yatağında ölmez!

38. Balıkçının karısı, dul, parayı nereden bulsun?

39. Tatlı dille öküz de sağılır!

40. Tatlı dil ilaçtır!

41. Düşman dost olmaz!

42. Düşmana düşmanlık gerekir, dosta dostluk!

43. Yumurtadan çıkan yumurta yumurtlar!

44. Kurdun kurdu olur, ayının ayısı!

45. Zamanında ölüm de iyidir!

46. Erken her şey iyidir, ölümden başka!

47. Siyah inekte de beyaz süt olur!

48. Evin yolunu inek de bilir!

49. Kötü insanın yemeğini köpek de yemez!

50. Göz uzağı görür, akıl daha uzağı!

51. Bir kazıkla çeper yapılmaz!

52. Yeni süpürge iyi süpürür!

53. Yolla giden yorulmaz!

54. Büyük burnun varsa da, her kokuyu koklama!

55. Her yerde erkeklik olmaz!

56. Herkesin yanında söz söylenmez!

57. Hopa’da Laz öldü, İstanbul’da ağlama yaptılar!

58. Ölüme ağlama yakışır!

59. Ölen için ya iyi söylerler ya da hiçbir şey söylemezler!

60. Köpek, baba tanımaz!

61. Eşeği ve geyiği tanımayan insanın kendisi eşektir!

62. Her insanla aynı şekilde konuşulmaz!

63. Duman olan yerde ateş vardır!

64. Değirmen susuz öğütmez!

65. Çocuksuz insan cimri olur!

66. Sen doğduğunda, biri öldü!

67. Su testisi, su yolunda kırılır!

68. Denizde ıslanan, yağmurdan korkmaz!

69. Az olmayınca, çok olmaz!

70. Tek çiçek, ilkbaharı yapmaz!

71. Başkasının çapasıyla tarla ekilmez!

72. Büyüklerin aklı daha büyüktür!

73. Zaman, kimseyi beklemez!

74. Her kuş yuvasına döner!

75. Yüzmeyi bilmiyorsan, suda ne arıyorsun!

1. Bu harfin üzerinde inceltme işareti var.

* Bu bölümün hazırlanmasında R. Şerozia ve O. Memişişi’nin Megruli da Lazuri Andazebi adlı çalışmalarından da yararlanılmıştır. Ayrıca bkz. Mecit Çakırusta, Lazuri Meyaçamepe Do Oxvamupe, Hasan Uzunhasanoğlu, Megrel-Laz Atasözleri, Mjora-Lazepeşi Nena, Sayı 1, Kış 2000.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.127, Ali İhsan, Aksamaz)