Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartveli mi Kartveleli mi?

“Hiçbir neden, bir halkın yok sayılmasına ve geçmişine ait değerlerin başkaları tarafından sahiplenilmesine gerekçe gösterilemez. Ancak ‘çok eskiye dönmek’ de mümkün değildir. Bu konuda B.G. Hewitt, şu öneride bulunuyor: Gürcüce’ye Kartveleli teriminin girmesi, British terimine denk bir durumu sağlayacaktır. Bu da Kartveli (Gürcü), Megrel, Svan ve Laz’a, İngiliz, İskoç, Galli ve irlandalı terimlerindeki gibi serbest bir rol oynamasını sağlayacaktır19

19 B.G.Hewitt, Language, Nationalism and the West’s Response, SSEES, 75th Anniversary Conference, December 1990.

“Megreller’le çok yakın akraba olan Lazlar, bugün Türkiye sınırları içinde yer alan en eski yerleşim bölgelerinde yaşar. Diğer Kartveller (Megreller, Lazlar, Svanlar), 1930’dan beri tamamen yanlış şekilde Gürcü olarak adlandırıldıkları Gürcüstan’da yaşarlar. Çok sayıda Gürcü ve Laz da Türkiye’de yaşar. Gürcüstan’da yapay olarak ortaya çıkarılan etnik karıştırmanın, Gürcüler’in ve Lazlar’ın kendilerini ve diğerlerini oldukça farklı haklar olarak gördükleri Türk topraklarında geçerli olmadığı açıktır...” (George Hewitt, Ali İhsan Aksamaz (çev.), Çeçenler ve komşuları, Birikim, Sayı 78, Ekim 1995).

“4. (M.Ö.) asırda bugünkü Gürcüstan’da Kartvel olmayan kavimler ile meskun cenub-i garbî (güneybatı) bölgesi İranlılar’a vergi vermekle beraber, İbreya’Dan tamamiyle ayrı ve müstakil bir devlet halinde bulunuyordu... (...) Bugünkü Gürcüstan cümhuriyetinin cenub-i garbî bölgesi, yani Acaristan denilen Çoruh ve Batum havalisi, bizanslıların elinde kalmakta devam ediyordu. Abhazistan gibi, burası da iber (Gürcü, Kartvel)’lerden tamamiyle başka bir kavim ile meskûn idi...” (İslam Ansiklopedisi Gürcistan maddesi, s.837-839).

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar,S.56, Ali İhsan Aksamaz)