Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yüksek Bir Kültürün Akıntısına Çekilmek

“Kruşçev, ‘İlkel kültürlü halkların yüksek bir kültürün akıntısına çekilme’ politikasıyla ilgili olarak, 1956’daki SBKP 20.Kongresi’ndeki gizli oturumda şunları söylüyordu: ‘... Daha 1943 sonlarında, büyük anayurt savaşının cephelerinde, Sovletler Birliği’nin yararına sürekli atılımların gerçekleştiği zaman, bütün karaçaylılar’ın yaşadıkları topraklardan sürgün edilmesiyle ilgili bir karar alındı ve uygulandı... Aynı dönemde, 1943 Aralık sonlarında aynı şey Özerk Kalmuk Cumhuriyeti’nin bütün nüfusunun başına geldi. Mart 1944’de bütün Çeçen ve İnguş Halkı sürgün edildi ve Çeçen-İnguş Cumhuriyeti ortadan kaldırıldı. Nisan 1944’de bütün Balkarlar, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti topraklarından çok uzak yerlere sürüldü ve cumhuriyetin adı Kabardey Özerk Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Ukraynalılar, sırf çok kalabalık oldukları ve onları sürgün edilebilecek yer bulunamadığı için bu akıbete uğramadılar... Aynı şekilde öğretici olan bir durum da Gürcüstan’da varolduğu söylenen Milliyetçi Megrel Örgütü meselesidir. Bilindiği gibi bu davayla ilgili Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi kararları Kasım 1951 ve Mart 1952’de alındı. Bu kararlar Politbüro’da ön tartışmalar olmaksızın alındı... Yukarıda sözü edilen karar sırasında, Gücüstan’daki milliyetçi eğilimlerin, Gürcüstan’ın Sövyetler Birliği’nden ayrılıp Türkiye ile birleşme tehlikesi doğurabilecek kadar büyümüş olma olasılığı olabilir miydi?”15

15 Bkz: N.S.Kruşçev, Ahmet Fethi (çev.), 20.Kongre Gizli Raporu, Kişi Kültüne Karşı, Pencere Yayınları, İstanbul 1991.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.55, Ali İhsan, Aksamaz)