Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcü/Kartveli Terimleri

“Gürcüstan Gürcüleri kendilerine Kartveli der. Gürcüce olmayan Gürcü terimi,Gürcüleri tanımlamak için Persler tarafından verilen Gorji teriminin Türkçe’de Gürcü şeklindeki söylenişiyle kullanıma girmiştir.

Kendilerine Kartveli diyen Gürcüleri Ermeniler Vratsi, Ruslar ve diğer Slavlar Gruzniy, Grekler önceleri İberyan ve daha sonraları da Georgianos olarak adlandırmışlardır.8

Kartveli teriminin çıkış kaynağı konusunda da çok değişik yaklaşımlar ileri sürülür. R.Gaçeçiladze, Kartveli teriminin bugünkü Doğu Gürcüstan’daki Kartli9 bölgesinden geldiğini, Türk Ansiklopedisi, Kartvel adının Gürcülerin ilk ana yurtları olarak anılan ve Chaldeia (Kalde) ile ilgili olduğu sanılan Kardu’dan geldiğinin iddia edildiğini10, Hayri Hayrioğlu ise, Kartveli teriminin Kartlos atadan kaynaklandığını yazmaktadır.11”

8. Revaz G.Gaçeciladze, Soviet Georgia, S.5, Tbilisi University Press, Tbilisi, 1977.

9. R.G.Gaçeciladze, a.g.y.

10. İslam Ansiklopedisi (Gürcüstan maddesi), cilt 4, s.837, M.E.Basımevi, İstanbul, 1964.

11. H.Hayrioğlu, a.g.y.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.54, Ali İhsan, Aksamaz)