Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Lazlar ve Gürcüler*

“ ‘Lazlar’ın tarihi’1 adlı kitabın yayımlanmasıyla birlikte basın, yayın organlarında bazı eksik ve yanlış bilgilendirmelerin yer aldığı gözlemlenmektedir. Bu yanlış bilgilendirmelere türlerinden birer örnek verilebilir.

‘... Gürcü kabilelerinden Lazlar...’2

‘Megreller, Kartvel soy ve dil ailesinden Megrel-Laz, Çan alt grubunu oluştururlar...’3

‘Bölge halklarından olup günümüzde de varlığını sürdüren... Lazlar, Gürcülerle aynı soydan gelmektedir...’4

‘Lazlar ile ırksal akrabalarından Svanlar, Megreller ve Gürcülerin bulunduğu bu dört etnik gruba ‘Kartveli’ deniyor.’5

‘Lazlar, Gürcü topluluğunun bir üyesi kabul edilir...’6

‘...Gürcüler tarihsel olarak Kartlar, Megrel-Çanlar (Lazlar) ve Svanlar olmak üzere üç boydan oluşur...’7

Bu eksik ve yanlış bilgilendirmeler, eldeki yetersiz kaynakların yanıltmasının farkına varamayan yazarlardan, bazı terimlerin Gürcü ve Batı dillerinden Türkçe’ye yanlış aktarılmasından, Batılı bazı bilim adamlarının, eski Soğuk Savaş dönemi denge hesaplarını göz önünde bulundurarak, Sovyet çıkışlı yayınlara itibar etmiş olmasından ve bazı yeni terimlerin eski oluşumları da tanımlamada kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.”

*Bu makalede kullanılan Gürcü terimi Türkiye’de yaşayan Acar ve Gürcüler ile ilgili değildir. Bu konuda bkz. Acaristan Özerk Cumhuriyeti, İznik Batum ve Havalisi Kültür Derneği, Yunus Zeyrek, Bir Derginin Zararlı Faaliyetleri, Türk Yurdu, sayı 135, Kasım 1998. Nodar Şengelia, Yunus Zeyrek’in Makalesine İlişkin Birkaç Söz, Yunus Zeyrek, Prog. Nodar Şengelia’ya cevap, Türk Yurdu, sayı 45, Eylül 1999.

1. Bkz. Muhammed Vanilişi, Ali Tandilava, Hayri Hayrioğlu (çev.) Lazların Tarihi, Ant Yayınları, İstanbul 1992.

2. Ş.Tevzadze (çev.) Kısa Gürcü Tarihi, Çveneburi Kafkasoloji Dergisi, Sayı 2/3, Stocholm 1977.

3. Hayri Hayrioğlu, Demagoji Uzmanları, Çveneburi Külrütel Dergi, Sayı 1, Bursa Aralık 1993.

4. Cemil Gubaz, Karadeniz ve Kafkas Halkları,Hedef Dergisi, Sayı 26, İstanbul, Aralık 1993.

5. Hale Soysü, Kavimler Kapısı-1, s.16, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1992.

6. Cemal Şener, Topal Osman Olayı, s.13. Ant Yayınları, İstanbul 1992.

7. Fahrettin Çiloğlu, Gürcülerin Tarihi, s.12, Ant Yayınları, İstanbul, 1993.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.53, Ali İhsan, Aksamaz)