Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 


Sarp sınır kapısı ve Lazlar ve Megreller

“Sarp sınır kapısının 1988’de açılmasıyla, bölünen Laz aileler yeniden kucaklaşma imkanı bulmuş, sınır ötesindeki Laz ve Megreller’in Türkiye Lazları ile yeniden tanışmaları özgürce gerçekleşmiştir.

Lazlar’ın kendi dillerini konuşan Megrel-Lazlar’la kucaklaşmaları ve aynı değerleri paylaştıkları Gürcüler ile tanışmaları ‘kültürel gelişme’ açısından olumluluklar göstermektedir. Gürcüstan’a yüksek öğrenime giden Laz gençlerinden bazılarının, atalarının eski dini olan Hıristiyanlığı yeniden seçmeleri ise gözlenen olgulardandır16

16 Ruşen Çakır, Laz Kültürel Rönesansının Eşiğinde, Cumhuriyet kitap, Sayı 131, Mustafa Papila, Lazistan, Hopa, 1992.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.42, Ali İhsan, Aksamaz)