Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 


Nicaea Ekümenik Konsülü ve Lazlar

“Lazika’nın, Hıristiyanlığı 6. yüzyıl içinde kabul ettiğine dair birtakım iddialar varsa da, bu, Lazika Kıralı Tsaté’nin 523’te İstanbul’da vaftiz edildiğini yazan Theophanes’in açıklamalarına dayandırılmaktadır. Bu konuda kaynaklık eden John Malalas, Kıral Tsuté’nin siyasal nedenlerden dolayı Paganlık’tan yana tutum takındığını ve 523’te tekrar Hıristiyanlığa dönerek ikinci kez vaftiz edildiğini yazmaktadır. Oysa Lazika bu tarihten önce de Hıristiyandı. Lazika’nın Pitiunt (=Pitsunda) başpiskoposu olan Stratophilus, Nicaea (=İznik) Ekümenik Konsül’de temsilciydi. 6. yüzyıl yazarları da, Lazların çok önceden Hıristiyan olduklarını belirtir7

7 Nodar Lomouri, Ali İhsan Aksamaz (çev.), Egrisi/Lazika Kırallığı’nın Tarihi, Ogni Kültür Dergisi S.5, Temmuz-Ağustos 1994.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.41, Ali İhsan, Aksamaz)