Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kültürel Yaşam1

“Lazlar, bir veya iki Gürcü ve Rus dilbilimcisi dışında, yüzeysel olarak bile incelenmemişlerdir. Dilleri, gelerek ve görenekleri, sahillerinin arkeolojisinin titiz, bilimsel bir çalışmayla incelenmesi tarihsel birçok soruna ışık tutacaktır2.

Geçtiğimiz yüzyıl (19.yy.), Kuzey Kafkasya ve Transkafkasya’da yapılan arkeolojik kazılar, Argonotika’da korunan, Bronz Çağ döneminde, Karadeniz’in doğu sahilleri etrafında varolan refah ve uygarlık hakkındaki hikayeyi teyit etmiştir3.

Lazlar’ın maddi ve manevi kültürlerinin, günümüzde Batı Gürcüstan olarak bilinen bölgeyle sıkı ilişkisi vardır4.

Lazlar’ın madde ve manevi kültürlerine ilişkin veriler, alan çalışması yapacak yerli ve yabancı bilim adamlarının ilgisini oldukça çekecek zenginliktedir.

1. Müslüman Lazlar’ın kültürel yaşamlarına ilişkin, yapılmış güncel alan çalışması bulunmadığından, çeşitli kaynaklardan özet alıntılar aktarmakla yetiniyorum.

2. W.E.D. Allen, Ali İhsan Aksamaz (çev.), Eski Lazistan, Tarih ve Toplum, Sayı 143, Kasım 1995.

3. W.E.D. Allen, a.g.y.

4. Wolfgang Feurstein, Bir Alman Gözüyle Lazlar, Ogni Kültür Dergisi, Sayı 2, Ocak 1994.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.33, Ali İhsan, Aksamaz)