Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Türkiye’de Laz aydınları

Laz aydınları, etnik milliyetçiliği tasvip etmiyor ve etno-politik örgütlenmelere sıcak bakmıyor, ancak Lazca’nın yaşatılması konusunda duyarlılık gösteriyorlar. Kafkasya kültür kökenli olduklarının bilincinde olan Laz aydınları, yayın organlarında diğer Kafkasya kültür kökenli halkların dayanışması çerçevesinde bir yayın politikası izliyorlar.

Evrensel değerlere inanan Laz aydınları, yeni savaşlar, iç ve dış göçler, düşmanlıklar, kamplaşmalar ve yeni sınırlar değil, dillerini özgürce koruyup geliştirebilecekleri, kendilerini korkusuzca ifade edebilecekleri, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, çoğulcu, katılımcı bir Türkiye’yi özlüyorlar.

19 Haziran 1994 tarihli, Kafkasya-Laz Kültürel Dayanışma Komitesi açıklamasında şu görüşlere yer veriliyor:

Hızla değişen, eski dünyanın dengelerinin yerini yenilerine bıraktığı ve bunların da yeni oluşumlara yol açtığı bir dünyada yaşıyoruz.

Bu yeni denge ve oluşumlar, binlerce yıllık zengin bir kültür, dil ve tarihe sahip olan Lazlara da kendileriyle ilgili birtakım görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

Eski dengelerden nasibini yeterince alan gerek Türkiye ve eski Sovyetler Birliği Müslüman Lazları ve gerekse de eski Sovyetler Birliği Hıristiyan Megrel-Lazları artık günümüz dünyasında kendi kültürel değerlerine sahip çıkma, geliştirme ve özellikle de eski Sovyetler Birliği yönetimi sırasında uğradıkları haksızlıkların tamirini talep etme zorunluluğundadırlar. Eğer biraz daha geç kalınırsa, kaybolacak olan sadece Megrel-Laz Kültür değerleri değil, evrensel kültürün zenginliği olacaktır.

Türkiye’nin demokratikleşmesine ve iç barışına ve Türkiye’nin tarihin derinliklerinden gelen ortak değerleri paylaştığı Kafkasya’da dünya denge, barış ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve Türkiye Lazları’nın, Gürcüstan ve Abhazya’da yaşayan kardeşleriyle kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla, Kafkasya-Laz Kültürel Dayanışma Komitesi’ni oluşturmuş bulunuyoruz...71”

71. Aktaran: Ogni Kültür Dergisi, Sayı 6, Eylül-Ekim 1994.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.26, Ali İhsan, Aksamaz)