Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İstanbul’da Laz dernekleri

“Lazlar’ın 1914’te kurulan Laz Talebe Cemiyeti ve 1919’da kurulan Laz Tekâmül-ü Milliye Cemiyeti, ayrılıkçı olmayan, ancak kültürel özgürlük güden Lazlar’ın çalışmaları arasındadır66

66. Bkz.:Tarkı Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, cilt 2, Hürriyet Vakfı yayını, İstanbul, 1986. İstanbul’da yayımlandığı söylenen Tuta do Murun3xi (=Ay ve Yıldız) ve “Lazım” isimli dergiler ise henüz nüshalarına ulaşılamayan yayınlardandır. Bu konuda bkz. Cumhur Odabaşoğlu, Trabzon Doğu Karadeniz Gazete ve Mecmuaları, 1869-1928, s.13, Trabzon, 1987; Dr. Sabahattin Özel, Milli Mücadelede Trabzon, TTK, Ankara 1991.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.25, Ali İhsan, Aksamaz)