Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Doğu Karadeniz kıyılarına Gürcü göçü

“Lazika Kırallığı’nın Rioni havzasının güney kesimi, 5., 6.yüzyıllardaki Bizans-Pers Savaşları nedeniyle, Megrel-Laz nüfusunun tamamına yakınını yitirmişti. Bu yüzden, Arap istilacılardan etkilenen Gürcüler, Kartli’den kitlesel olarak göç ederek bu bölgeye yerleşti38. Böylece, günümüzde Müslümanları Laz, Hıristiyanları Megrel olarak adlandırılan Megrel-Lazlar arasında Gürcüler’den oluşan ve günümüzde Gurya/Acara olarak bilinen tampon bölge oluştu39.

Lazika’nın tarih sahnesinden silinmesinden sonra, Trabzon’un doğu sahillerinde yaşayan Lazları birçok zorluk bekliyordu. Bu olumsuz şartlar altında, Lazlar’ın kuzeydeki kardeşleri Megreller de sürekli savaş ve işgaller nedeniyle güçsüz duruma düşmüştü. Yardım ulaştıracak güçleri yoktu.”

38 David Marshal Lang, The Georgians, s.23, Frederick A. Praeger Publisher New York, Washington, 1966.

39 Peter Gold, Frank J.Gillis, Indiana University, Archives of Traditional Music Folklore Istitute, Bloomington, U.S.A.

(Dil Tarih Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar, s.19, Ali İhsan, Aksamaz)