Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Türkiye’deki Resmi Tarih Tezleri

“Soğuk Savaş yıllarında yayımlanan etnik kökene ilişkin eserlerde, CHP’nin tek parti yönetimini şekillendirmeye çalıştığı resmi tarih tezlerine dayanır. Bu eserlerdeki bilgiler, resmi platformlarda da dile getirilir ve yayımlanan kitaplara kaynaklık eder. Bu eserler, her nasılsa (!) Şemsettin Sami’nin Kamus-ül-A’lam’daki Lazlar ve Lazistan maddelerini her defasında dikkate almaz!

Bu yıllarda çok cılız da kalsa resmi tarih tezlerine karşı çıkışlar görülür. Av.Şehzat Ayartepe’nin makalesi önemli bir örneği oluşturur.

Soğuk savaş yılları yalnızca resmi tarih tezleriyle geçmedi. Laz fıkraları da vardı. Bunlar günümüze kadar aktarılacaktı:

Garson : Burası canlı beyin lokantası... Her türlü beyin var efendim! En pahalısı da Laz beyni!

Müşteri : Aa! Neden o?

Garson : İki Laz kesiyorsun bir beyin çıkıyor!

(Asabi gazetesi 20.12.1997)

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Nodar Komakhidze de bir röportajında bu fıkralara değiniyor ve şunları söylüyordu: ‘.. Sizdeki Karadenizli tipi Temel’e benzeyen bir karakter bizde de çok yaygın, biz ona Megrel diyoruz...’ (Türkiye gazetesi, 14.3.1995)”

(Doğu Karadeniz’de Resmi İdeolojiler Kuşatması, Ali İhsan Aksamaz)