Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İslamiyet’in kabulüne kadar kısa tarihçe

“ ‘Kohllar’dan, ‘Laz’ adıyla ilk bahseden 1.yüzyıl tarihçisi Plinius olmuştur. 2.yüzyıl tarihçisi Arrianus zamanında Lazlar, (günümüzde Abhazya sınırları içinde kalan) Sohumi’den başlamak üzere ‘Trabzon’a kadar olan bölgede yaşamaktaydı. Roma / Bizanslılar’ın ‘Laz’ dedikleri bu halkı Gürcüler ve Abhaz-Abazalar ‘Megrel’ olarak adlandırır.

Günümüzde Türkiye ve Gürcistan’da yaşayan ve Müslüman olanları  Laz, yalnızca Gürcistan’da yaşayan ve Hıristiyan olanları ise Megrel adıyla özdeşleşmiştir. Roma / Bizanslılar’ın Lazika (Egrisi) Kırallığı, bugünkü Abhazya, Megrelya, İmereti, Acara, Guria topraklarını kapsamaktaydı.

1461 yılına kadar Trabzon Kırallığı’nın yönetimi altındaki ‘Lazia Teması’nda yaşayan Lazlar, Rum yönetimiyle çatışma içindeydi. Bu durum, Lazları Osmanlılar’ın doğal müttefiki haline getiriyordu. Trabzon Kırallığı’nın Osmanlılar’ın eline geçmesinden sonra da Lazlar özerkliklerini koruyabilmiş ve yerel derebeylerinin yönetiminde yaşamıştır. Bu ‘özerklik’, görünürde Hıristiyan, özde Pagan olan Lazlar’ın, süreç içinde İslamiyet’i kabul etmelerinde kuşkusuz önemli bir faktör olmuştur.”

(Doğu Karadeniz’de Resmi İdeolojiler Kuşatması, Ali İhsan Aksamaz)