Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yerel Diller: Anadilleri Yaşatmak mı öldürmek mi?

“ ‘Soğuk Savaş Yılları’ sonrasındaki yeni süreçte ortaya çıkan bazı çalışmalar, Lazlar’ın birden fazla resmi ideoloji ve resmi tarih tezinin kuşatması altında olduğunu gözler önüne sermiştir. 20.yüzyılda yaratılan resmi ideolojiler, Lazları ileriye yönelik olarak şekillendirmeye çalışmakla yetinmez: Resmi tarih tezleriyle de, geçmişlerini, şekillendirmeye çalışacağı gelecekleriyle uyumlu hale getirmek için olağanüstü bir çaba harcar. Lazları kuşatan resmi ideolojiler birbiriyle çatışma halinde olmalarına rağmen, Laz Tarihi’ni çarpıtma, Laz Dili’ni yok etme ve Laz kimliğini ortadan kaldırma noktasında birleşirler. 20.yüzyılda kendilerini ortaya çıkaran uluslar arası yapılanmalar ortadan kalkmış olmasına rağmen, bu resmi ideolojiler ve onların emrindeki resmi tarih tezleri hâlâ etkilerini sürdürebilmektedir.

Lazlar’ın tarihsel olarak toplu yaşadıkları Güneydoğu Karadeniz Bölgesi ve Güney Kafkasya 1.yüzyıldan başlamak üzere 20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar çeşitli imparatorlukların sonra da emperyalistlerin savaş alanı haline gelmiştir. Bu savaşlar, hem Lazlar'ın bugün yaşadıkları coğrafyayı hem de tarihlerini şekillendirmiştir.”

(Doğu Karadeniz’de Resmi İdeolojiler Kuşatması, Ali İhsan Aksamaz)