Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

XOPUREPES

Xopurepe şeni doviqvi mt'k'uri
Mara , Xopas z'in xolo çkimi guri
Guri ek gzinşakisti varyulun şuri
Xopurepes vibir xolo Lazuri

Mu p'a muç'o p'a
Mişen medi p'a
Şur do guri
Vagzirareyi Xopa
Mu p'a muç'o p'a
Mişa ma vida
Şur do guri
Vagzirareyi Xopa

Xopas ne dixa miğun ne ğoberi
Ne oxori ne tis momatven ç'eri
Govulur ma deli dervişi steri
Sogevom3'k'upas votanap em seri

Mu p'a muç'o p'a
Mişen medi p'a
Şur do guri
Vagzirareyi Xopa
Mu p'a muç'o p'a
Mişa ma vida
Şur do guri
Vagzirareyi Xopa

Nana çkimik ek mibiru on3'elis
E ç'alimi dixas ga'cintu belis
E oxoris kva gejobdvit temelis
Xopurepes aya uçkinan mtelis

Mubğoda mali pskidur xalali
Ginon k'oçi mşini ginon abdali

Man Lazepe şeni didope m3'iri
Muna vort'i kovore varviktiri
Derdi vardoskidu mana varbz'iri
Xvala dudis varyemixtu inç'iri

Eti yextasen k'ata mixtasen
Let'a çkimi şenti kvan3'a iqvasen

İri Xopurik varmşinaps noseri
Kimik mşinaps m3ika elapatxeri
Aşo miğun man igbali gokteri
Okro xes yebzdip do nikten noşkeri

Mitis varuçkin manti varmiçkin
Mopskidur man umuteli dixas jin

Dobğuraşi birapa doskidasen
Coxo çkimik çkimişk'ule skidasen
Kimi Xopurik guri memiç'vasen
Kimi kança kimik deli mşinasen

Ne miğun medi ne mitiş medi
Xopas z'inşa guri çkimişi gverdi
XELİMİŞİ XASANİ

23 Ocak 2005
XELİMİŞİ XASANİ

 

 

MELENİ SARP'İ

Sarp'i çkunis bulbulepek ibiran
Mis var uz'irun Sarp'i moxtan z'iran
Port'ukaliş limoniş pukirişi
Şurapes doloxe goxtan do iz'ğan

Elamtepek mitam k'oçis uz'i3ams
Hak bulbulik purkinoras ubirams
Çai picis dost'iberen zoğa cans
Pukirepeş şuraten ar ixi bars

Sarp'i meleni Sarp'i meleni
Purkinora skani şuras k'oçi diz'ğeni?
K'olektivis na var ixels miti diqveni?

Komebaçvi he Sarp'uli k'ulanis
Man ar fara ia bz'iri do çais
Mskvana muşi muk'oti bomskvana ğirs
Mendraleşen man Lazuri gemabirs

Sin man domç'vi e veraneş kulani
Daçxuri ren uça tolepe-skani
Sin gziraşi mu mağoden var miçkin
Mot memilas xe do k'uçxes dermani
XELİMİŞİ XASANİ

23 Ocak 2005
XELİMİŞİ XASANİ

hopam.com