Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kora kültürü kısaca nasıl özetlenebilir?

“İktisat şekli : Nispeten yüksek ziraat, pirinç ekimi, ipekçilik ve bunlarla birlikte  sığır ve at besleme.

Sosyal kuruluş : Baba hukuku (baba hakimiyeti), fakat kızın evlenmeden önce hürriyeti, gençlik, şark bayramları, serbest evlenme, teşvik âyini (cesaret tecrübeleri gibi), tabakalı sosyete, köle bulundurma, köy kâhyalıkları ile daha küçük (köy) birliklere inkisam, klanlar, üvey annelerle evlenme (Levirat), kardeş karısı ile evlenme.

Din : Güneşe bağlı gök kültü, bununla birlikte bereket âyinleri ile tarım kültü, mağara kültü, yeni ateş âyinleri ile ilgisi vardır. Şamanizmin mevcudiyeti de ihtimal dahilindedir.

Ölü kültü : Ölülerin tabutla mezara gömülmesi, mezar kurganları (Tümülüs) veyahut mezar taşları, ölü ile birlikte gömülme.

Maddi kültür : Hasırla örtülü evler, bununla birlikte tuğladan saraylar, yer altı oturma mağaraları, köy ve şehirlerde toplu iskân yerleri, örülmüş kaplar, saç örme, baş yassıltma, dövün, küpeler, mızrak, yay, kement (arkebüs), zırh, satranç, top oyunu, telli çalgı aletleri, kumaş elbiseler.”

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.33)