Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Korece üzerine biraz bilgi

“Birtakım bilim adamları, Korece’yi de Altay dil ailesi içinde sayar. Altay dilleri ile Korece arasında kimi benzerlikler vardır. Polivanov’a göre Altay dillerindeki z, ş seslerinin r, l seslerine dönüşümü olayı Korece’de bulunur. Korece r, l seslerini bulundurması bakımından Çuvaş, Moğol ve Mançurca’yı andırır. Ancak Korece’de l ile r sesleri arasında büyük ayrım yoktur. Polivanov, Korece’nin Altay dili olduğuna ayrıca şu kanıtları gösterir:

1.Tüm Altay dille gibi Korece de ekli bir dildir.

2.Altay dillerinde vurgu vardır. Moğolca’da vurgu ilk seslemdedir. Türkçe genellikle son seslemde vurgulanır.

3.Altay dilleri ile Korece arasında özgün benzerlikler vardır. Bu bakımdan Korece Türkçe’ye benzer. Sözcüklerin yapısı kısadır. Her iki dilde sözcükler genellikle tek, kapalı bir seslemden oluşur. Oysa Moğolca’da Türkçe ile ortak olan sözcükler iki seslidir. Sözgelimi:

Türkçe     Moğolca     Korece

taş           çilagun        tol ‘taş’

muren       mu/mur ‘su’

nidun        nun ‘göz’

tala ‘step’  tol ‘tarla’

4.Tüm Altay dillerinde olduğu gibi Korece’de de ses uyumu vardır.

Finli bilgin Ramstedt, Japonca ile Eski Türkçe arasında akrabalık belirtileri olduğunu söylüyor. Ama Ramstedt’in asıl savı, Korece ile Türkçe’nin akrabalığı üzerine. Ramstedt Korece’yi öbür Altay dilleri ile aynı düzeyde kardeş bir dil sayıyor. Sözgelimi, Türkçe ağız sözcüğü ile Korece aguri sözcüğü arasındaki akrabalığı kanıtlama amacıyla 1500 sözcüğü karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmada kimi ilginç benzerlikler vardır.

Türkçe                                   Korece

kum ‘kum’                         so-kum ‘kum’

kümüş ‘gümüş’                   kım ‘altın, ziynet’

sekü ‘seki’                        siek ‘oturma yeri’

teniz ‘deniz’                      t’en ‘bozkır, alan’

tam ‘dam’                         tam ‘duvar, yapı’

tat ‘leke, pas’                    t’at ‘leke’

çom ‘dolmak’                     çom ‘dolmak’

Ne var ki, 1500 sözcüklük bu çaba akrabalığı kanıtlamaya yeter bilimsellikte bulunmaz. Sonuçta, Korece’nin Altay dillerinden olduğu kesinleşmiş değildir.”

(Türkler'in Dili, Fuat Bozkurt, Kapı Yayınları, S.78)