Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora” kavimlerinden Vu-cüler kimdir nerede yaşar

“Y : Gav-li şarkındanki Şark Denizi kıyısında yaşarlar. Ülkeleri şimalen İ-lov ve Fu-yü, cenuben Veğ ve Mo ile hemhuduttur. Şimal ve cenup cihetlerine doğru uzanmışlardır.

K : Çiftçilik yaparlar, memleketleri mahsüldardır, dil ve âdetleri Gav-lilerinkine benzer, piyade muharebesi yaparlar, mızrak kullanırlar. Köy reisleri vardır. On kulaçtan fazla büyüklükte ağaçtan yapılma büyük tabutları var, bunun içine bütün ailenin kemikleri konarak gömülür, ölülerin (ruhların) listesini de buraya koyarlar.

Han zamanında ülkeleri ilkönce H’üan-du şehrine tâbi idi, sonradan Lo-lanğ’a tâbi oldu. Vergi olarak esir kadınlar, deri, tuz ve deniz mahsulleri verirlerdi.

Sığır ve atları pek azdır...

Ölülerin heykellerini tıraş ederler. Dış tabutun kapı kanadına, çömlekten yapılma bir üç ayak kap pirinçle dolu olarak asılır. Çinliler tarafından mağlup edildikten sonra bakiyeleri daha şimale doğru kaçtılar.”

...

M : Han zamanından beri.

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.25)