Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden To-li (So-li) ler kimdir nerede yaşar?

“Y : Amur sahasında ?

K : Şimalde kâin bir memlekettir. Fu-yü hükümetinin ceddinden neşet etmişlerdir.

M : Han zamanından beri.

D : To-li’nin diğer şekli olan So-li’dir ki bunun daha doğru olmak ihtimali vardır.

Ben de Bav-li telaffuz tarzına – ki herhalde yanlış olsa gerek- bir tek kere rastladım...

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.24)