Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Ma-hanlar kimdir nerede yaşar?

 “Y : Kora’da. Memleketleri şimalde Lo-yanğ, cenupta Wa memleketi (Japonya) ile komşudur. Üç han devletlerin en büyüğüdür. (Çın/han, Byen-han veyahut Byen-çın, Mâ-han)

K : Ziraatçı ve ipekçidirler, çuha yaparlar. Uzun kuyruklu tavukları vardır. Şehir duvarları yoktur. Evler mezar gibi yeraltından dışarıya bir delik ile açılır. Ata binmezler. Saçlarını başları etrafına sararlar, kumaştan elbise giyinirler...

Beşinci ayda mahsullerden sonra bir bayram yapılır. Bu ayini idare eden kimseye ‘Gök hakimi’ derler.

Onlar bir nevi Stupa inşa ederler.

Japonya’da kâin kıyılarda dövme (deriler üzerini renkleme) âdetleri bulunur. Memleket elliden fazla münferit hükümetçiklere ayrılır. Hasır kulübeler ve yer evlerinde yaşarlar. Ata binmezler. Atlardan, sığırlardan ancak kurban hayvanı olarak istifade ederler. Gerdanlık ve küpe takınırlar, deri ayakkabılar giyerler...

Gençlik evleri vardır, burada ayinlerde gençlerin sırt derileri delinerek bir kulaçtan uzun değnekle urgan geçirilir. Bunlar oda etrafında şikayet etmeksizin bütün gün koşarlar, bu suretle cesaret tecrübesi yapmış olurlar.

Su-du adı verilen müstakil yerleri vardır, önünde tanrılar için dikilmiş çıngıraklı direk bulunur. Bu Su-du yerleri sığınak yerleridir. Dövme arızî olarak bulunur.

...

M : Han zamanından beri.

D : İlk muhtırada adı geçen stupa (pagoda), sonradan adı geçen Su-du’nun aynıdır, tefsir Çin tefsiridir, son muhtıraya göre yanlıştır.

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.23)