Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Gov-liler kimdir nerede yaşar?

“Korada kâin (herhalde Gav-liler’den ayrı değildirler.)

K : Molar’a benzerler. Bunlardan birçok grup, küçük ırmakların kıyılarında yaşar ve ‘küçük su Moları’ (H’y-av-Şueğ-Mo) adını taşır. İyi yayları vardır. Vanğ Manğ (M.S. 9-24), bunları Hilunğ-nular’a karşı saldır(t)mak istedi. Milattan sonra 94’de Yo-Beğ-pinğ, Yü-yanğ, Şanğ-gu ve Tayyüan vilayetlerinde yağmaya koyuldular.

İddia edildiğine göre Gav-li menşei milattan önceki zamanlara kadar geri giden Cov-şu’da zikredilmiştir.

Son olarak bunlar 12. asırda, Çi-danlar’a (Kitan) tâbi olarak zikrolunmuşlardır.

M : Han zamanından beri.”

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.21)