Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Fu-yüler kimdir?

“Y : H’üan-tu kazasının şimalinden 1000 li (yaklaşık 500 metre) mesafede kâindir. Cenupta Gav-li, şarkta İ-lov, garpte Cav-h’yen ile sınırlanır.

K : İlkboy anasının gökten ağzına gelen bir yumurtayı tutmak suretiyle gebe kaldığı rivayet olunur. Kocası, çocuğu dışarı atar, fakat hayvanlar bunu himayelerine alırlar, bunlar tarafından büyütülür.

Sonradan Dunğ-minğ (=doğu ışığı) adını alır. Çocuk iyi bir nişancı olur. Cenuba doğru giderken bir ırmağı kaplumbağaların sırtlarında kurdukları bir köprüden geçer.

Bir müddet sonra Fu-yü kralı olur. Boy anası, içinde altın yumurtalar bulunan bir altın sandık bulur, bu yumurtalardan altı çocuk meydanan gelir. Kral, ırmak tanrısının kızıyla evlenir, fakat kadın güneşten gebe kalarak bir yumurta doğurur, işte ilk ataları bundan ortaya çıkar.

Halkta iyi atlar vardır; çiftçilikle uğraşırlar. Yuvarlak direklerle çevreli şehirleri, sarayları, ambarları vardır. Hapishaneleri de mevcuttur. Şarkı söyler, dans ederler (oyun oynarlar). Göğe kurban keserler. Üvey anneleriyle evlenir ve ölülere kurban ederler. Çocuksuz kalan üvey anneleriyle evlenirler.

Çin hapishanelerine benzer yuvarlak, direk çitler yaparlar, kehanet sığırları vardır. Yazın ölen bir ölüyü buzlayarak gömerler. Ölülere insan kurban ederler (ölülere insan verirler). Bunlar sonraki Han zamanından (25-220) beri malûmdurlar.

Yurtları garpte H’yen-biler’e komşudur. Dzu ve dov kaplardan yemek yerler. On ikinci ayda göğe bir kurban keserler. Şarkı söyler, dans ederler, buna ‘kabul trampeti’ adını verirler.

Bu arada caniler için umumi af ilan ederler. Elbiseleri beyazdır. İleri gelenlerde kürk ziyentler bulunur. Kıskanç kadınlar öldürülerek bir dağ üstünde tersine gömülür. Hiyunğ-nular gibi kardeş karısı ve üvey annelerle evlenirler. İyi atları var, inciler takınırlar.

Ok, yay, kılıç ve mızrakları vardır. Her ailenin ayrı zırh takımı bulunur. Gezintilerde daima şarkı söylerler. Her muharebeden önce sığır ayaklarından fala bakarlar.

Ayak açık olursa uğursuz sayılır. Yalnız dış tabutları var, iç tabutları yoktur. Kral Çin’den getirilen Yada taşından yapılma bir sandıkta gömülür. Memleketleri miladın 285. yılından sonra kaybolmuştur. Bundan sonra siyasi birlikten de silinmişlerdir. Şarapları siyahtır. Bunlar yeniden 457’de To-balar’a haraç getiriyorlar. Gav-liler’in cedleridirler. Fakat kendileri 500 yılına doğru Vu-cüler tarafından imha edilmişlerdir.

...

M : Han zamanından beri.

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.18)