Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Çın-hanlar kimdir?

“Y : Kora’da.

K : Sâkinler, Çin sülalesinin sonunda (M.Ö.206) Çin’den gelmiş olacaklar, dilleri Çin diline daha ziyade benzerlik gösterir. Duvarlarını direkten yaparlar, çiftçilik ve ipekçilik ile uğraşırlar, ata binerler.

Ailevi âdetleri iyidir. Japonya’ya demir ihraç ederler, demir, nakdî muvazeneleridir. Şarap içer ve sığ çalar oynarlar. Çocuklarının başlarını yassıltırlar. Dilleri Ma-hanlarınkine benzemez.

D : Baş yassıltmayı aynı zamanda Yü-cı-tang da izah eder. Gav-li tu-cing baş yassıltmanın güzellik işi olduğuna inanmıyor.”

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.16)