Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Cav-h’yenler kimdir?

“Y : Han zamanında (M.Ö. 206- M.S. 220) vilayet merkezi Cav-H’yen idi.

K : Ci-dzığ, Cov sülalesinin başlangıcında (takriben M.Ö. 1050’de) Cav-h’yen’e  çekilmiş ve oradaki sakinlere ziraat, ipekçilik ve nizam öğretmiş. Burada eski köleler (eski mücrimler) çok vardır. Bunlar evlendirilmezler. Kapılarını kapamazlar. Yemek ağaç çanaklardan, byen ve dov kaplarından yenir. Kadınlar iffet sahibidir. Burası deniz kenarında kâin, Yüe’ye aittir.

M : Han zamanından beri.

D : Byen ve dov eski Çin kurban kaplarıdır. M.Ö. 195 yılında birtakım insan grubunun Yen’den (bugünkü Pekin civarından) çıkıp Cav-h’yen’e geçtiği ve orada 80 yıl müddetle memlekete hâkim olduğu rivayet olunur. 432’de halkın bir kısmının da Ho-beğ’e göçtüğü rivayet olunur."

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.16)