Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Byen-çınlar kimdir?

“Y : Kora’da Çın-han cenubunda kâindir (bulunur/oturur). Cenuptan Japonya’ya uzanır.

K : Âdetleri Çın-hanlılar gibidir. Dilleri biraz ayrılık gösterir. Uzun boyludurlar. Dövün yaparlar. Pirinçleri, sığır ve atları vardır. Müzik aleti olarak bir Sığ vardır (bir nevi arp). Başlarını yassıltırlar. Dövün (dövme) yaparlar. Evleri kalastan yapıldığı için hapishaneyi andırır. Hükümet 12 küçük hükümete ayrılmıştır. Çiftçilik yaparlar. Pirinç eker ve ipek çıkarırlar; öküz ve ata binerler.

Evlerin yanına büyük tuylar koyarlar. Paraları demirdendir. Dansı ve içkiyi çok severler. Silahları Mahanlılarınkine benzer. Çın-hanlarla birlikte yaşarlar. Elbise ve ev itibariyle de bunlara benzerler, dil ve kurban âdetleri de bunların aynıdır. Ocak evin garbında bulunur.

M : Han zamanından beri.

D : Tanğ zamanında Çinliler de Kora dansları oynamışlar.

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.15)