Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

“Kora”* kavimlerinden Bay-ciler kimdir?

“Y : Hükümet şarkan (doğuda) H’in-lo ile, şimalen (kuzeyde) Gav-li, cenuben (güneyde) ve garben (batıda) denize bitişiktir.

K : Eskiden Ma-han’lara tâbi idiler. Hükümdarı fu-yü krallarından birisinin halefidir. Kültürleri Gav-li kültürüne benzer. Kadınları ne pudra ve ne de sürme kullanırlar. Saçlarını örerler. Biniciliği severler. Müzik aletleri davul, boru ((boynuzdan)), Cinğ ((bir nevi harp)), muhtelif cinste flütlerdir. Oyunları çömlek atma, satranç vesairedir. Çin takvimi kullanılır. Üç yıllık Yuğ ((matem zaman))ları vardır. Dağlarda yaşamasını severler, çiftçilik ile uğraşırlar. Koyunları, eşekleri, kazları ve ördekleri yoktun. Sekiz büyük klandan müteşekkildirler:

Sa, Yen-jın, Li, Cın, Cye, Gu, Mu, Bo.

Uzun boylu insanlardır. Elbiseleri temizdir. Japonlar’a yakın olmaları dolayısıyla dövme yaparlar. Dilleri Gav-lilerinkine benzer. Cin zamanından (265-419) sonra Ma-han’ı işgal ettiler, bunlarla birlikte; H’in-lo, Gav-lı, Japonlar ve Çinliler yaşarlar. Yemek ve elbise Gav-lilerinkine oldukça benzer. Kadınların saçları uzun örgülüdür. Düğünden sonra ikiye ayırarak başlarına sararlar.

Giydikleri elbisenin kolları, Çinlilerinkinden biraz daha büyük ve geniştir. Silahları yay, ok, kılıç ve mızraktır. Ata binerler. Kaplumbağa ve binyaprak ((dülger otu))’ndan kehanet gösterirler ((fala bakarlar)). Yin-yanğ akidelerine inanırlar, Budisttirler.

Davistler ((Taoist)) bulunmaz. Evlenme kaideleri biraz Çinlilerinkine benzer. Üç yıllık yuğları vardır. Çiftçilik, şarap, Çin’de olduğu gibidir. Lak ((vernik)), adalarda yetişen bir nevi  ağacın üsaresinden yapılır. Beş cihet tanrılarına kurban verilir.

Bunlar, Gav-li kralını, 400 yılına doğru öldürüyorlar. Menşeleri Fu-yüler’dir. 472’de To-balar’dan Gav-li’ye karşı bir ordu istemişlerdir.

M : Üçüncü yüzyıldan beri (vardırlar.)”

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.  

*Eberhard'ın Koreliler yerine Kora adını kullanmasına karışmadık. Biz de başlıkta aynı adı kullandık.

Tek parantez içindeki açıklamaları biz ekledik, çift parantezler yazar ya da çevirmen tarafından yapılan açıklamalardır.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.14)