Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hinduizm’de tanrıların anlatımı

“Tanrılar, kuşkusuz, bazı insanüstü güçlerle donatılmış varlıklardır. Ama karman yasasına bağlıdırlar, ölürler, konumlarını yitirirler. Kimi kez dendiği gibi, bir ‘belirti’den doğarlar. Derin köklere, özgün görünümlere sahip mit anlatımı, var gücüyle onları cisimleştirmeye, onlar için, insana özgü maddi ortamlar yaratmaya girişir.

Ayrıca, Veda’dakilerin tersine, klasik Hinduizm’de hemen hemen sürekli bir şekilde her rit bölünmüş ve kendi bağımsız yöntemlerine göre gelişmiştir. Öte yandan, bir uyum ve üst düzeyde bir birlik aramaya yönelik yadsınamaz bir eğilim göze çarpar. Pek çok metin, farklı dönemlerde mitlerin çokluğunu sergilemekten hoşlanmışlardır.

Bir tanrının bir başkasından tümüyle ayrı olmadığı; belirli bir durumda ona gösterilen bağlılığın bir başkasına daha gösterilebileceği; hatta insana yardım eden simgesel değerdeki gök biçimleri, süsler hakkında bir karar varmayı bize bırakmaktadırlar; ancak, gerçekte bunlar pek önemli değildir. Bazı Veda araştırmacıları, bunların mayanın bir kısmını oluşturduğunu söyleyeceklerdir. Hintli, öteki görünüşlerinin düşmanlığını çekmeksizin, özel bir niteliğine taptığı bir iştadevata ya da ‘tanrı seçimi’ni kolayca yapmıştır.”

(Hinduizm, Louis, Renou)