Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hinduizm’de büyük tanrılar kimlerdir?

“Klasit Hint Mitolojisi’nin en dikkat çekici yönü, aynı kurmasla düzlemde üç büyük tanrının, Brahman, Vişnu ve Şiva’nın birlikte var olmalarıdır. Bu üçlü birlik (Sanskritçe’de ‘üç biçim’ anlamında trimurti), oldukça geç dönemde ve ayırt edici bir külte yol açmadan ortaya çıkmıştır: Bu, üç gunalar kuramının mitolojik bir yansıması olarak, ikincil bir şey gibi görünür. Ayrıca, grubun ilk ilişkisi Brahman-yani Veda dönemindeki eski cinssiz cisimleştirme adı- Trimurti’de ‘yaratıcı’ öğeyi temsil eder. Yalnızca edebiyatta tumturaklı sıfatlarla ve en çok da geç dönemlerde tamamlanmış anlatımlarda tapınmaya konu olmuştur. Bağımsız bir tapınağı ve özel bir kültü yoktur (Acmir’dekinin dışında). Sonuçta köken bildiren soyut kavrama benzer bir simge olarak kalmıştır.

Brahman’ın tam tersine, dünyanın ‘koruyucusu’ Vişnu ile ‘yıkıcısı’ Şiva ön plandaki biçimlerdir. Büyük bir inançlı kitlesini paylaşırlar, birçok küçük kişiliği özümlemişlerdir ve görevleri her yöne yayılmıştır. Pek çok tarikatta, biri ya da diğeri Yüce Varlık olarak önem kazanmıştır. Karşıtlık, edebiyatta belirtilmiştir, ancak gerçek uygulamada oldukça zayıftır. Harihara gibi, aynı biçimlerin karışımına da rastlanır: Vişnu ve Şiva ikilisinin aynı simgede toplanması, geç dönemde bir kült taslağının doğuşuna yol açmıştır.”

(Hinduizm, Louis, Renou)