Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hinduizm’de İran etkisi var mıdır?

“İran, belki Kuzey Hindistan’da birkaç yüzyıl boyunca güneş tapımının yerleşmesine (bunun eğilimleri Veda’da da görülmektedir) ve birkaç Mazdeist etkinin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Mitra kültünün (o da tarih öncesi kökenin dışında, Veda’da bulunmasını İran’a borçlu değildir) de ancak Veda sonrası Hindistan’da yoğun bir yaygınlık kazandığını kaydetmek gerekir. İran, belki de Babil inançlarının (kâhinler sınıfı) Hindistan’a yayılmasındaki etkenler, bastıkları paralardan anlaşıldığına göre, Kuşanlar (M.S.1.-2.yüzyıllar) gibi yabancı hanedanlar olmuştur.”

(Hinduizm, Louis, Renou)