Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hinduizm’e katkılar...

“Hinduizm’e çeşitli katkılar yapılmıştır. Bunlardan biri Veda inançlarının ve kurgularının doğrudan aktarımı sonucunda ortaya çıkan katkıdır. Ama Veda’da ve klasik dönemde Hindistan’da bulunanların tümü yüzdeyüz kalıt olarak devralınmamıştır. Hinduizm’in, metinlerde daha sonra bir dereceye kadar doğrulanan Veda döneminden, belki daha öncesinden beri birkaç ‘ilkel’ biçim altında varolduğunu kabul etmek gerekir.

İndus Havzası’nda M.Ö. 2500-2000 yıllarına kadar çıkan İndus Uygarlığı’nda (Mohanjo-Daro ve Harappa) bir Hindu kültünün izleri bulunduğu düşünülmüştür: tanrı Şiva’nın ilk örneği; linga ya da ‘erkeklik organı’ simgeleri, Yoga egzersizlerini üstü kapalı şekilde anlatan betimlemeler.

Ancak bu verilerin hiçbiri kesin değildir. Buna karşılık birçok Veda uygulaması, yüksek külte çok büyük ölçüde girmiş gibi görünmektedir. Öte yandan, özel ritüel ve büyü, yalnızca klasik dönem öncesi Hinduizm’e özgüdür.”

(Hinduizm, Louis, Renou)