Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hindistan’da Dans

Bedenin bir iletişim aracı olarak kullanıldığı dans ifadeleri belki de en kolay anlaşılabilen fakat en hassas ve gelişmiş bir sanat şeklidir. Dans Hindistan’da şiir, heykel, mimari, müzik ve tiyatro gibi birçok diğer sahalara da girmiştir. En eski arkeolojik kanıt milattan önce 6000 yılına tarihlenen harika bir dans eden kız heykelidir. Bharatha’nın Natya Sastra’sı (milattan önceki ve sonra ikinci yüzyıllar arasında kaleme alındığı zannedilmektedir) dramaturji üzerine yazılmış ilk eserdir. Hint klasik danslarının tüm formları beşinci Veda diye bilinen Natya Sastra’ya dayanırlar. Söylenene göre Yaratıcı Brahma, Natya’yı yaratırken, Rig Veda’dan edebiyat, Sama Veda’dan şarkı, Yajur Veda’dan ifade ve Atharvana Veda’dan estetik tecrübeyi almıştır. Hint dansında farklı tavır çeşitleri, el hareketleri ve anlamları, duygular ve kategorileri, kıyafet, sahne, süsleme ve hatta seyirci yaklaşımları vardır. Bu yüzden tüm dans formları dokuz duygu etrafında yapılanmıştır: mutluluk, öfke, nefret, korku, acı, cesaret, merhamet, merak ve sükunet. Tüm dans formları bu duygulara yönelik aynı el hareketlerini takip eder. Danslar yerel özelliklere göre bazen değişim gösterir. Hint dansına tüm dünyaca gösterilen ilgi, evrensel gerçekleri ifade etmede insan vücudunun kullanılmasının ne kadar gerekli olduğunun bir işaretidir. Hint dansı yüce ve saygı dolu bir formda bunu gerçekleştirmektedir. Fiziksel ve görsel bir sanat olan dans seyredenlerin hassasiyetlerine hitap etmekte ve Hindistan kültürünü bu şekilde aydınlatmaktadır. Bu yüzden Hindistan’a ilgi duyan kişiler Hindistan’ın zengin geleneklerini ve özeliklerini tanımada dansın en etkin yol olduğunu göreceklerdir. Hindistan’ın en eski sembollerinden biri Shiv Nataraj heykeli yani dans eden Shiva’dır. Shiva’nın kozmik dansının yaratılış, koruma ve yok ediş konularını içerdiğine inanılır ve bu düşünce medeniyetin doğuşundan bu yana Hint inanışında yer etmiştir. Hindistan’da dans ve müzik hayatın tüm safhalarını kaplar ve birçok festival ve törene renk ve neşe getirir. Gerçekten de, dans ve müzik her tür festivalin ayrılmaz bir parçasıdır.

Hint Klasik Dansları
Bugünkü klasik dansların geçmişi milattan önce 1300-1400 dönemine kadar uzanır. Hindistan’da, her biri ülkenin farklı bir bölgesiyle ilintili bir çok klasik dans şekli vardır. Her şekil, bulunduğu bölgenin ya da ait olduğu insanların kültürlerini yansıtır. Hindistan’da en sık rastlanan klasik stiller Tamil Nadu’da Bharatnatyam, Kerala’da Kathakali ve Mohiniyattam, Orissa’da Odissi, Uttar Pradesh’te Kathak, Andhra Pradesh’te Kuchipudi ve Manipur’da Manipuridir. Bunların dışında Hint dans zenginliğinin parçaları olan yarı-klasik danslar vardır.

(www.indembassy.org.tr)