Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Simon 1’in Kartli tahtına çıkması

“Simon 1 Türkmenlerle olan savaşı sürdürüp babasının politikasın­dan sapmadı. Türkmenler silahla elde edemediklerini para ile satın aldıkları Gür­cü jurnalcılar sayesinde elde edebildiler. Birçok Gürcü feodalini kandı­rıp yanlarına çektiler. Kral Simon 1’in kardeşi Davit'i de kandırıp satın aldılar. Hain Davit öteki hainlerle birlikte 1564 yılında Kazvine giderek Şah Tamaz'ın huzuruna çıktı, maiyetiyle birlikte müslümanlığı kabul ettiğini bildirdi. Şah Tamaz bu yozlaşmış Gürcü Prensi Davit'e Tbilisi kenti ile Aşağı Kartli Bölgesi Krallığını ihsan etti. Yanına Türkmen as­kerlerini de katarak Gürcüstan'a gönderdi. Böylece Şah Tamaz Kartli'de kendisi için bir dayanak hazırlamış oldu. Kral Simon buna karşın hain kardeşi ile İranlı destekçilerini iki kez yenilgiye uğratıp ülkeden çıkardı.

Kıral Simon’un tutsak düşmesi

İran Şahı Tamaz Da­vit’e destek sağlamak için büyük bir ordu gönderdi. Bu ordu Algeti va­disindeki Partahisi'ye gelip yerleşti. Simon bunu duyar duymaz Türk­menlere baskınlar düzenlemeye başladı. Ne var ki burada da ihanet kendini gösterdi. Kahaber Korğanaşvili adında bir Aznaur Gürcü İranlılara rehberlik yaparak küçük bir birliğin başındaki Simon'u tanı­dı. Onu düşmana göstererek çevresini sardırdı. Başka bir hain Gürcü de Simon'a ok fırlatarak onu attan düşürdü. Türkmenler yere düşen krala üşüştüler. Kralın muhafızlarından çoğu düşman kılıçları altında can verdi. Sağ kalanlar da Kral Simon'la birlikte düşmana tutsak düştüler. 1569 yılında vuku bulan bu olayda Gürcüler düşmana yenildiler.

Gürcü Kralı Simon 1 İran'a götürüldü. Şah Tamaz ona Müslümanlı­ğı kabul etmesi için baskılar uygulamaya başladı. Ancak ne iyilikle ne de kötülük ve tehditlerle onu dininden döndüremedi. Öfkelenen Tamaz Simon 'u Alamut Kalesi zindanlarına hapsetti. Simon burada uzun yıllar yurdunun kurtarılması hayaliyle yaşadı. Dua ve ibadetlerle çile doldur­du.

Simon'u ele geçirmek İranlılar için büyük bir zaferdi. Bundan son­ra Kartli uzun ve yorucu savaşlarla mecalsiz düştü. Buna karşın Gürcü Halkı cesaret ve ümidini yitirmedi. Sürekli düşmana layık olduğu yanı­tı hazırlamaya çalıştı.

Simon'un tutsak düşmesinden sonra birçok Tavadlar Davit'e sokul­makta yarar gördü. Ancak çoğu onu kral olarak kabule yanaşmadı. Yur­duna ihanet edip düşmana işgal ettiren hain Korganaşvili’ne Gürcü or­dusu sancaktarlarından Saçina Barataşvili iyi bir oyun hazırladı. Onu Gelikari kayalıklarına çıkararak tekmeleyip aşağıya uçurdu. Gürcü hal­kı bu sevincini şiire döktü. "Korğanaşvili karapinda, Heli, kres da ga­daprinnda". (Korganaşviliyi uçurumdan ittirdiler, uçtu gitti) dedi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.221, Sorun yayınları)