Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Romalıların Egrisi’yi tahkim etmeleri ve Ergisi Kıralı’nın kutsanması

“Roma Keizarı Egrisi’nin elden çıkmaması için daha çok çaba harcanması gerektiğine karar verdi. Laz kalelerinin takviye edilmesi pek güç olduğu için deniz kıyıları ile büyük nehir boylarının iyice güçlendirilmesine karar verildi. Düşman saldırılarına en çok açık olan mıntıkalara Roma askerleri yerleştirildi. Keizar Egrisi’yi elde tutmak için başka çareler de düşündü. Bu sırada ölen Laz kralının yerine oğlu Tsate’yi tahta çıkmaya hazırlanıyordu. Keizar Tsate’yi Konstantinopol’e çağırdı. ‘Eğer Egrisi Krallık makamını istiyorsan hemen Hıristiyanlık dinini kabul etmen gerek’ dedi. Tsate’nin bunu kabul etmekten başka çaresi yoktu. Kendisi kutsandığı gibi oğlunu da kutsattı. Bundan sonra Egrisi krallığında Tsate onaylandı. Tsate büyük merasim ve hediyelerle ülkesine uğurlandı. Tarih 523’ü gösteriyordu.

Hıristiyanlık dininin Egrisi’ye girmesi aslında daha önceleri gerçekleşmişti. Daha 4. yüzyıllarda Episkoposluk bile kurulmuştu. Ancak Egrisi kıralları Romalılara ve onların dinlerine sempati ile bakmıyorlardı. Onlar İran’a meyledip onları Romalılara karşı kullanmaya çalışıyorlardı. Ne var ki, Romalılar bu niyet ve arzularını bastırıp önerilerini kabul ettirmeyi başarıyorlardı. Hıristiyanlık dininin Egrisi’nin resmi dini haline gelmesi Roma’nın işlerini kolaylaştıracaktı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.94, Sorun yayınları)