Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Altıncı yüzyıl başlarında Egrisi’nin durumu. Hıristiyanlığın Egrisi’de resmi din olarak kabul edilmesi

İranlılar’ın Ergisi için düşündükleri

“Doğu Gürcüstan’ın (Kartli) İranlılar tarafından itaat altına alınması Romalıları derin endişelere sevk etti. Romalılar ‘Bir gün İranlılar Egrisi’ye de el uzatırlar mı’ diye kara kara düşünmeye başladılar. Egrisi Kıralının İranlıları Romalılara karşı kullanma arzu ve niyeti İranlıları için için sevindiriyordu. Bu sevinci İranlılar saklamaya bile lüzum görmüyorlardı. Egrisi’yi ele geçirmekle onlar Kartli’deki pozisyonları sağlamlaştırmayı düşünüyorlardı. Kartli-Egrisi dayanışması öteden beri pek güçlüydü.

Kartli idarecileri başları sıkıştığında sığınacak yeri Egrisi’de buluyorlardı. Bundan başka acımasız İran zulmünden bizar olan Ermeniler de başlarını sokacak yeri Egrisi’de arıyorlardı. İranlılar düşmanlarının sığınma yuvalarını ele geçirmekle orada planlanan aleyhlerindeki savaş ve başkaldırma odaklarını söküp atacaklardı. Bundan başka İranlılar

Karadeniz’e inmekle can düşmanları Romalılara karşı yeni bir deniz cephesi kazanmış olacaklardı.

518-523 yılında İran elçileri Roma temsilcilerine “Adına şimdi Lazika denen eski Kolheti öteden beri İran vasalı iken Romalılar onu işgal ederek haksız yere ellerinde tutuyorlar’ dediler. Romalılar bu iddiaya karşı hayretlerini gizleyemeyip bu sözleri reddettiler.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.93, Sorun yayınları)