Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yüksek Rahipler Kurulu ve Büyük Aznaurlar’ın İran Tarafını Tutması

“İranlılar bu tür öğütlerle Ermeni, Albanya ve Kartli Gürcü rahiplerini ve Aznaurlan kendi yönlerine çektiler. Bu dönemler yüksek Episkoposluk makamına getirilen kişiler Aznaurlar arasından seçiliyordu. Bunlar da diğer Aznaurların yolundan gidip kırallara karşı çıkıyorlardı. 5. Yüzyılda kiliseler sınırsız mülkler edinmişlerdi. Bu geniş mülkler nedeniyle Kartli Episkoposluğu ile Kral arasında mücadele başladı. Kartli Episkoposlarının İranlılar’a yaklaşmasının bir nedeni de buydu. Zamanla Kartli Baş Epikopusundan sonra öteki Episkoposlar da İranlılar tarafına geçtiler. İranlılar aldatılmış bu Episkoposları değerli hediyelerle ödüllendirdiler. Nihayet Kartli Episkoposluğu İranlılar tarafından Kartli Eristavlığına yükseltildi. Böylece İranlılar’la elele vermiş Episkoposlarla Kartli Kırallan arasında başa baş, dişe diş mücadele başladı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.87, Sorun yayınları)