Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Persiyalılar’ın Monofizitliğe sempati duyması

“Hıristiyanlığın kökünü kazıyıp Mazdeizmi yerleştirmeyi başaramayan İranlılar politikalarını değiştirmek zorunda kaldılar. 0 yıllarda Hıristiyanlık dini çeşitli mezhep ve görüşlere bölünmüş birbiriyle sürtüşmeye düşmüşlerdi. Bu sürtüşmeler aslında toplumsal ve etnik temeller üzerinden yükseldiği halde görünüşte basit bir mezhep kavgası havası yansıtmaya çalışıyordu. “Diyofizitler” ya da “İki tanrılılar” İsa peygamberi hem tanrı, hem insan sayıyorlardı. “Monofizitler” ya da “Tek tanrılılar” ise İsa’yı sadece “Tanrı” olarak açıklıyorlardı. Bunlardan başka görüş ve inanışlar da Hıristiyanlar arasında gerginlikler yaratıyordu.

Romalılar girdikleri her ülkeye kendi “Diyofizit” görüşlerini kabul ettirip inanç birliği sağlamaya çalışıyorlardı. Sonunda Romalıların dediği oldu. Diyofizitlik başarıya ulaştı.

İranlılar Hıristiyanlar arasındaki bu mezhep çatışmasından yararlanıp Roma otoritesini yıkmaya, parçalamaya çalıştılar. Mazdeizme çeviremedikleri insanları Roma karşıtı Monofizitliği desteklemekle mücadeleye başka yönden yaklaşmayı denediler. Kafkasya’daki Monofizitleri destekleyip mezheplerinden taviz vermemeyi öğütlediler.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.88, Sorun yayınları)