Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli Pitiarşılığı

“Persiyalılar (İranlılar) Kartli’ye gönderdikleri Pitiahşilerin İranlı olmasına dikkat ediyorlardı. Kartli yerel Aznavurları iyice kazandıktan, güven sağladıktan sonra Pitiahşileri artık bu kişiler arasından seçmeye başladılar. Yezdigerdin Mazdeizme sokmayı başardığı Aşağı Kartli Bölgesı Aznauru Arşuşa Pitiahşilik makamı için uygun kişi olduğuna karar verilerek bu görev buna verildi. Pitiahşilik makamı Arşuşa’nın çocuklarına, torunlarına miras yoluyla geçer hale getirildi. Trialeti’den Ermenistan’a kadar uzanan geniş Kartli ülkesinde Pitiahşilik idaresi kuruldu. Bu makam Kartli Krallığı’na bağlı bir idari kuruluştu. Ancak Iranlılar’ın kışkırtmasıyla bunlar kırala huzur vermiyorlar, ikide birde sorun çıkarıyorlardı. 5. Yüzyıl içinde Kartli Pitiahşiliği İranlılar’ın fesat yuvası haline geldi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.87, Sorun yayınları)