Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli’de Persiyalılar’ın din politikası

Persiyalılar’ın Gürcüler arasında Mazdeizmi yayma politikası

“Persiyalılar inanç birliğinin güvenli ortam yaratacağı düşüncesiyle işgal ettikleri ülkelere kendi inançları olan “Mazdeizmi” yaymayı düşünüyorlardı. Mazdeizmin ya da diğer adıyla “Ateşperestliğin yayılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlardı. Bunun yanı sıra Persiyalılar Hıristiyanlık dinine karşı da savaş vermek zorunda kalıyorlardı. Hıristiyanlık dini 4. Yüzyıldan bu yana Romalıların resmi devlet diniydi. Romalılar da bu dini yayılmacılık işinde kullanmışlardı. Pers Şahı Yezdigerd (438-457) Kartli, Ermenistan ve Albanya’dan ileri gelen soylu liderleri çağırtarak “Ya Hıristiyanlık dinini reddeder, Mazdeizmi kabul edersiniz ya da sizi yurdunuz, yuvanızla birlikte ateşe verir kül ederim” dedi. Kafkasyalı liderler bu tehdit karşısında pek çok sıkıntılara düştüler. Sonunda Şah’ın tehditlerine boyun eğmek zorunda kaldılar. Bu sözü sağlama almak üzere Şah bu soylulardan bazılarını rehin tuttu. Bunlar arasında Kartli lideri Arşuşa da vardı. Öteki liderlere Mazdeizm rahiplerini katarak bu dini anlatmak, kabul ettirmek için ülkelerine gönderdi.

Bu yıllarda Hıristiyanlık dini Kafkas ülkelerinde iyice yerleşip kökleşmişti. Onu söküp atmak Persiyalılar için kolay olmayacaktı. Persiyalılara karşı sempati gösteren birçok lider arasında bile din değiştirmek pek sempati ile karşılanmıyordu. İran’a yakın bölge insanları arasında ise tek tük insanlar korku belasıyla Mazdeizme sokulabilmişti. Kartli’deki “Sapitiahşo” mıntıkası bunlar arasındaydı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.87, Sorun yayınları)