Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli Kıralının Persiya vasallığına girmesi

“Aradan çok zaman geçmeden Persiyalılar Kartli Kralını kendilerine vasal yapmayı başardılar. Pers Şahı durumdan emin olmak için Kartli’ye kendi memurunu göndermeyi yararlı buldu. Kartli’ye gelen bu memurun unvanı “Pitiahşi” idi. Pitiahşi sözcüğü Farsçada “ülkenin amiri” anlamı taşıyordu. Bu makam Kartli Eristavi ile aynı düzeydeydi. Kartli krallarının kendi Pitiahşileri ya da Eristavları vardı. Persiya’dan gönderilen Pitiahşi Kartli’de ”Pers temsilcisi” gibi algılandı. Şah Pitiahşilere Kartli kırallarının icraatlarını gözleme, izleme görevi vermişti. Bu sıralar Kartli başkenti Mtsheta kentinde iken Persiyalılar Pitiahşilerini Tbilisi kentine yerleştirdiler.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.86, Sorun yayınları)