Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli, Roma-Persiya arasında

“368 yılında Pers Şahı Şahpur Roma tarafını tutan Kartli Kıralı Saurmag üzerine saldırarak onu tahttan indirdi. Yerine akrabalarından Varazbakur’u tahta çıkardı. Saurmag’la Varazbakur gizlice kendi aralarında anlaşıp Kartli’yi bölüştüler. Kum (Küt) Irmağı’nın sağ yakası Varazbakur’a, sol yakası Saurmag’a düştü.

4. yüzyıl sonları ile 5. yüzyıl başlarında Roma-Persiya mücadelesi yine kızıştı. Bu, yine Kartli Kırallığının elde edilmesi mücadelesiydi. Kartli Kırallığı ise ülke çıkarları doğrultusunda iki tarafla da mücadele ediyordu. 5. yüzyıl başlarında Kartli Kıralı Parsman Romalılara karşı kiralık Hun askerleriyle saldırıya geçti. Parsman’dan sonra tahta çıkan Kral Buzmari şiddetli bir Pers baskısı altında kaldı. Persler Buzmari’den bağlılık nişanı olarak çocuklarını rehin istiyorlardı. Bunalan Buzmari çocuklarını önce derin ormanlara saklattı, sonra da Romalılara gönderip korumalarını rica etti. Gürcü prensi Konstantinopol’de krallar gibi ilgi ve bakımla yetiştirildi. İyi bir devlet adamı oldu. Bu Prens gelecekte “Petre İberi” olarak Gürcü tahtında yerini alacaktı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.86, Sorun yayınları)