Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Ergisi Roma ilişkileri

“4. - 5. Yüzyıllarda Egrisi Kırallığı Romalılarla barış ve dostluk içindeydi. Romalılar bu iyi ilişkileri kendi yararına kullanmaya çalıştıklarında Laz karşıtlar bunu frenliyorlardı. 5.yüzyıl ortalarında Laz-Roma dostluğuna gölge düştü. Anlaşmazlık giderek büyüyüp sonunda savaşa dönüştü. Egrisliler bu savaşı çok ustaca yürüttüler. Lazlar topraklarında derin çukurlar kazdılar üzerlerini çalı çırpı ile kapatıp toprak serptiler. Bu toprağa buğday ektiler. Hile ile bu topraklar üzerine çekilen Roma orduları çukurlara gömülüp mahvoldu. 456 yılında vukubulan bu savaşta Lazlar Romalıları böyle oyunlarla yendiler. Yenilip kaçan Roma Ordusu bir süre sonra yine toparlanıp Egrisi ülkesine karşı saldırıya geçti. Bu kez de Lazlar tarafından yenilgiye uğratılıp defedildi. Romalılar oturup Lazları nasıl dize getirebileceklerini düşünmeye başladılar. Onların gözünde Lazlar o derece korkunç savaşçılar olarak belirdi ki, sonunda Persiyalılardan yardım istemeye karar verdiler. Lazlar da Persiyalılara aynı öneriyi götürdüler.

Ancak Persiyalılar bu yıllarda başka savaşlarla meşgul bulundukları için buna ilgi gösteremediler. Sonunda Romalılar Lazlar’la barış anlaşması teklif ettiler. Bu anlaşma sonucu Egrisi Kıralı Gubaz tahtını oğluna bıraktı. Kendisi 465 yılında Konstantinopol’e giderek Keizar ve saray erkanına hitabette bulundu. Romalıları hitabet ustalığı ile hayran bıraktı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.84, Sorun yayınları)