Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Lazika Kırallığı’nın Kuruluş Laz Beyliği

“Kolheti oymakları 2-3. yüzyıllarda bir dereceye kadar özgürlük olanağına kavuştu. Bitmez, tükenmez mücadeleler sonucu işgalci Romalıları yurtlarından çıkarmayı başardılar. Kolhlar artık Romalılara sadece askeri destek yükümlülüğü ile sınırlı kalmışlar. Kolh oymakları içinde en güçlüsü 'Zan' ya da “Laz” adı verilen günümüz Megrellerinin atalarıydı. Kolheti’nin en geniş ve verimli bölgesi olan Rioni ovaları bu oymağın elindeydi. 0 tarihlerde buralara 'Muhurisi' adı veriliyordu. Diğer bir adı da 'Samokalako' idi. Laz kentlerinin çoğu bu ovada bulunuyordu. Bunlar arasında en önemlisi 'Vardtsihe' ya da 'Rodopolisi' idi. Muhurisi kenti sürekli Poti ile irtibatlıydı. Çünkü eski Pazisi (Poti) önemli bir liman kentiydi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.84, Sorun yayınları)