Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcü yazın faaliyetleri

Gürcü alfabesinin doğuşu

“Gürcü alfabesinin icadı Gürcü yazın yaşamından çok daha eski tarihlere uzanır. Bu alfabe ile kaleme alınan en eski örnekler 4. Yüzyılda Hıristiyanlık dininin kabul edilmesiyle, bu dine ait edebiyat ve dinsel metinler oluşturuldu. Anlaşıldığına göre. Hıristiyanlık Dini Gürcü alfabesini kabul edip eski Putperestlik dönemi dini ve bilimsel eserleri kökünden yok etti. Alfabeyi de kendi hizmetleri doğrultusunda kullanmaya başladı.

Hutsuri ve Mhedruli yazısı

Gürcüler iki ayrı alfabeye sahiptir. Birincisi eski Hutsuri (Dini, diğeri ise Mhedruli (askeri). İkinci alfabe oluşturulduğunda bu devlet işlerinde ve askeri alanlarda kullanılmaya başladı. İlk alfabe Hutsuri ise kilise (din) işlerinde işlevini sürdürdü. Bu iki Gürcü alfabesi o derece birbirinden farklıdır ki, ayrı ayrı ihtisas gerektirir.

Mhedruli alfabesi aslında Hutsuri’den çıkmıştır. Ancak günümüz harf şekillerine gelene kadar tanınmaz halde değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliğin nedeni alfabenin halkın kültür ve ses evrimine ayak uydurma gayretinden gelmiştir. Yaşamın pratik gereksinimleri nasıl ki alfabenin icadını gerektirmişse, yaşamın, kültür evriminin de ses ve şekil bakımlarından alfabede değişiklik getirmesi kaçınılmaz olmuştur. Alfabe Gürcü insanının özel yaşamında olduğu gibi devletin devletlerle ve halkla ilişkilerinde de çok önemli bir yeri bulunuyordu. 0 çağlarda kağıt yerine kullanılan deri çok pahalıydı. Yazmacılık işinde deri tasarrufu pek önemliydi. Mümkün mertebe az yer kaplayacak ve çok şey anlatacak yazılar yazma gereği doğdu. Bunu becerebilecek usta insanlar gerekti. Bu husus da göz önünde tutularak alfabede değişiklikler yapma gereksinimi meydana çıktı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.78, Sorun yayınları)