Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcü kilisesi

“Hıristiyanlık organizasyonu ve mabetlerine Yunanca’dan gelme Eklesia (Kilise) adı verildi. Kartli’de kilise kuruluşları resmiyet kazandıktan sonra bu kuruluşlar bağımsız, başına buyruk yönetim birimleri kurdu. Her Eristavlığın kendi bölgesine özgü kilise yönetim organı ve birer Episkoposluğu bulunuyordu. Bunlar merkezi Mtsheta’da bulunan Kartli Baş Episkoposluğa bağlı birimlerdi. Kiliselerin Hutscsi (rahip) adı verilen din adamları vardı. Rahiplik kurumu kısa zamanda hızla büyüdü, genişledi. Eski putperestlik Kurumileri gibi mülk ve servet biriktirmeye başladı. Bağış, satın alma gibi yollarla edinilen geniş araziler kiliseleri başlı başma birer feodal beylik haline getirdi. Kilise mülkleri Baş Episkoposlar ve onların altındaki Episkoposlar tarafından idare ediliyordu.

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.78, Sorun yayınları)