Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli’nin Hıristiyanlaşmasının önemi

“Hıristiyanlık Dini ülkede feodal ilişkilerin hizmetine girdi. Feodal yönetim sistemi

ise köle yönetim sisteminden biraz daha gelişmiş bir sistemdi. Bu yeni din gelecek yıllarda Avrupalı Kültür halklarla Gürcülerin yakınlaşmasını sağlayacaktı. Hıristiyanlığın Gürcüstan’da 4. yüzyıl içinde kabul edilmesiyle Gürcüler’in kültürel gelişmeye epey erken adım attıkları kabul edilebilir. Ne var ki, ülkeye yeni dinin gelmesiyle var olan putperestlik çağı Gürcü anıtları ve eski Gürcü yazını kökünden kazınıp kaldırıldı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.77, Sorun yayınları)