Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcü Halkı’nın zoraki kutsanması

“Kıral Mirian Eristavların koruyuculuğu altında Kartli Halkı arasına misyoner vaazcılar gönderdi. Bu dini halkına benimsetemeyeceğinden endişe ediyordu. Gerçekten köylüler ve aşağı tabakadan emekçi halk bu yeni dine şiddetle karşı çıktı. Kapadokyalı tutsak kız Nino dağlı Gürcülere vaaz vermeye gitti. Vak’anüvislere göre, ‘öfkeli halk dişlerini gıcırdatarak bu vaazlara tepki gösterdi. Vaazcı kıza da yüz vermeyip sırtlarını döndü.

Bunun üzerine orada görevli bir Eristavi kılıcını kınından çıkararak havada döndürdü. Halka tehditler savurmaya başladı. Halk Kral askerlerinden korktuğu için ayaklar altında çiğnenip ezilen totemlerini korku ve endişe ile seyretmekten başka bir şey yapmadı. ‘Hıristiyanlık Dini Gürcü Halkı arasında işte böyle kılıçla, ateşle yayılmaya başladı. Tüm bunlara karşın daha uzun yıllar Hıristiyanlığın giremediği yerler vardı Gürcüstan’da.

Gürcü Halkı’nın Kartli’de Hıristiyanlık Dininde kutsanması 4. yüzyıl ikinci yarılarında gerçekleşmişti.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.77, Sorun yayınları)