Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Persiyalılar’a karşı Romalılar’la ittifak

Birinci, ikinci ve üçüncü yüzyıllarda Kartli kralları Roma-Gürcü ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya gayret ediyorlardı. Üçüncü yüzyıldan sonra güç kazanmaya başlayan Persiyalılar Güney Kafkasya ülkelerinde ve özellikle Ermenistan’da etkili olmaya başladılar. Persiyalılar işgal ettikleri küçük ulusların devletlerini yıkıyor, halkı esaret altına alıyorlardı. Ermenistan ‘da da böyle davranıyorlardı.

Gürcüler Persiyalılar’ın Ermenistan’da yaptıkları zulümleri göz önüne alarak çıkar yolun Romalılarla ittifak yapmak olduğuna karar verdiler. Hıristiyanlık dini bu yıllarda Romalılar arasında iyice benimsenip yerleşmişti. Gürcüler bu dini kabul ederek onlarla dostluk olanağı yaratmakta yarar gördüler.

Kıral ve kurumlar arasında mücadele

Gürcü kralları ile putperest örgüt ‘Kurumi’ arasında gerginlik hüküm sürüyordu. Hıristiyanlık dini kabul edilmekle yeni yandaşlar kazanılacak, putperestlik mabedi ile Kurumi ortadan kaldırılacaktı. Kurumiler geniş mülkler ve sayısız servetler edinmişlerdi. Kırallar bundan rahatsız oluyordu. Kıral ailesinden olan ‘Sepe Sahliler’ de büyük mülk ve servet sahibiydi, ancak yeni türeyen rütbeli memur ‘Eristavlar’a bağışlanan topraklar

‘Sepe Sahli’ soylularını günden güne zayıf düşürüyordu. Kapatılacak Kurumiler’den alınacak mülkler soylulara dağıtılarak kaybettikleri gücün yeniden kazandırılmasına çalışılacaktı. Bunu yapabilmek bakımından mutlaka yeni dinin kabul edilmesi gerekti.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.76, Sorun yayınları)