Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeni Pers Kırallığı’nın doğuşu

Roma Persiya mücadelesi

“224-226 yılları arasında Partiya’da büyük olaylar gelişti. Eski Arşaklı Hanedanı yıkılıp yerine yeni Persiyalı Sasani hanedanı geçti. Sasaniler eski Pers Dini ‘Mazdeizmi’ yeniden canlandırıp çevre ülkelere yaymak istiyorlardı. Sasani Hanedanı Partiyalılar’dan daha güçlü bir hanedandı. Sasaniler’in sahneye çıkmasıyla Romalılar daha tehlikeli bir düşmanla karşı karşıya gelmiş oldu. Roma Persiya gerginliği daha şiddetli bir hal aldı. Bu iki rakip Güney Kafkasya için birbiriyle mücadele ediyordu. Bu sürtüşmelerde en büyük zararı Ermeniler görüyordu. Ermeni toprakları savaş alanının yakınındaydı. Bu savaşta en iyi korunmuş yer ise Kartli’ydi. Romalılarla Persiyalılar savaşlarIn birbirini tüketirken Kartli bundan yararlanarak gelişmesini sürdürdü. Sonunda Nizibin kentinde Roma Persiya barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın bir maddesine göre, Kartli kıralları taç ve nişanlarını Romalıların elinden alacaklardı. Ancak bu, Kartli’nin Roma vasallığına girdiği anlamına gelmiyordu. Bunu başarabilmek için Romalılar’ın doğudaki güçleri yeterli değildi. Nizibin Anlaşması’nın bu maddesinden şu anlam çıkıyordu: ‘Kartli Krallığı eski den olduğu gibi Roma dostu ve bağlaşığı’ idi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.72, Sorun yayınları)