Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kolheti’de Romalılar’a karşı mücadele

Kolheti Roma baskı ve soygunları

“Romalılar ellerinin ulaşabildiği her yerde insanları korkutup sıkıştırıyorlardı. Karadeniz kıyılarında bulunan Kolheti de onlar için kolay ulaşılabilecek yerlerden biriydi. Deniz araçlarıyla kıyılara dayanıyor, halkı türlü eza, cefaya tabi tutuyorlardı. Roma zulmü Gürcüstan’da doğuya nazaran batıda daha geniş boyutlara ulaştı. Romalı memurlar ellerinden geldiğince Kolh Halkı’nın mallarını, mülklerini gasp etmeye çalışıyorlardı. Roma himayesinde çalışan insan tüccarları halkı bizar edip yaşamını zehir etmişti. Köle tüccarı eşkıya grupları gece, gündüz kıyı boyların da sandallarla dolaşıyor, her fırsatta insanlara baskınlar düzenliyor onları tutsak ediyorlardı. Ardından da ailesine haber gönderip ‘Fidye getirip adamınızı tutsaklıktan kurtarın’ diyorlardı. Çok yüksek fiyat istenen birçok insan yakınları tarafından kurtarılamayarak düşman elinde kalıyordu. Bazen de kaybolan insanların kimin elinde bulunduğu anlaşılamıyordu. Kurtarılamayan birçok tutsak yakınlardaki Roma pazarlarına götürülüp satılıyordu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.68, Sorun yayınları)