Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Birinci yüzyıl içinde Gürcüstan-Roma ilişkileri

Kartli Kırallığı’nın Romalılar’a karşı yükümlülüğü

“Romalılar Kolheti’ye girdikten sonra ülke yönetiminin başına kendi adamlarını tayin etti. Kartli Kırallığı’nın statüsünü tanıyıp ona “Dost” sıfatı verdiler. İleriki tarihlerde de Romalılar Kartlililere hep ‘Romalıların ve Keizar’ın dostları’ demeyi sürdürdü. Ancak bu sıfat Kartli halkı için arzulanan ve beğenilen bir sıfat değildi. Zaman içinde Gürcüler tarafından zedelenen bu sıfatı korumak maksadıyla Romalılar Kartli’ye takviye kuvvetler göndermek zorunda kaldı.

Bu sıralar Romalılar doğu ülkelerine karşı bitmez tükenmez savaşlar yürütüyorlardı. Kartlililerin ‘Roma Dostu’ olarak kalmaları onlar için pek önemliydi. Çünkü bu sıfatla onlar Kartli’den askeri destek sağlıyorlardı. Romalılar’ın arzusu Güney Kafkasya’yı kuzeye bağlayan dağ geçitlerini yerel güçlerle kontrol altında tutmaktı. Bu geçitlerin her dildeki adı ‘Kapı’ idi. Gürcülerde buralara ‘kan’ (Kapı) adı veriyorlardı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.66, Sorun yayınları)